ریشه بافی تخصصی فرش

بطور کلی فرش و کف‌پوش‌های نساجی از قسمت‌های گوناگون تشکیل شده که اصلي‌ترين آن‌ها، تار، پود، پرز، شیرازه و ریشه می‌باشد. از آنجایی که فرش دستباف و ماشینی بر روی زمین قرار دارد، هر یک یک از این عناصر پس از مدتی مصرف دچار فرسودگی و استهلاک شده و به تدریج ازمیان می‌رود. یکی از قسمت‌های فرش که به شدت آسیب پذیر است، ریشه فرش است. بطور طبیعی ریشه فرش از هر نوع و هر جنسی که باشد، در برابر عواملی همانند رفت و آمد، ریخت مایعات اسیدی و شیمیایی، آتش و سوختن به شدت آسیب پذیر بوده و دچار سوختگی و استهلاک می‌شود.

ریشه فرش در صورت فرسودگی و تخریب باید به سرعت ترمیم شود و ریشه‌های جدیدی جایگزین آن شود. زیرا که هر گونه تعلل و تاخیر در بافت ریشه فرش منجر به پیشروی آسیب و در نهایت ریزش گره‌ها و پارگی فرش می‌شود. به همین دلیل در صورت وجود هر گونه آسیب در قسمت ریشه فرش، این کفپوش باید بلافاصله به متخصص سپرده شود تا بنابر میزان آسیب اقدامات لازم انجام شود.عمده‌ترین و اصلی‌ترین اقدام اجرایی برای رفع آسیب موجود در ریشه فرش، عملی به نام ریشه بافی فرش است. در این شیوه، ریشه معیوب به طور کامل از فرش جدا می‌شود. سپس، با رعایت موازین و اصول کاری و نهایت دقت، ریشه جدید به فرش بافته می‌شود. به همین دلیل می‌توان ریشه بافی فرش را فرآیند و عملی بسیار حساس و محتاطانه قلمداد کرد. زیرا در صورت هر گونه سهل انگاری، بر وسعت و میزان آسیب افزوده شده و حتی بخشی از گره‌ها از فرش جدا شده و در اصطلاح گره‌های موجود می‌ریزد.