مرمت سوختگی فرش

یکی از عیوب رایج در فرش‌هایی که عمدتاً در منازل مسکونی و در مواردی اداری مورد استفاده و کاربرد قرار می‌گیرد، سوختگی است. برای ترمیم و رفوی سوختگی فرش در دو صورت سطحی و عمقی (به طوری که بخشی از پرزهای فرش به طور کامل سوخته و تار و پود فرش قابل مشاهده باشد) بهتر است فرش به مرمت‌گر و رفوگر فرش تحویل داده شود.

رفوگر برای ترمیم و رفوی سوختگی فرش با اتکا بر تجربه چند و حتی چندین ساله خود اقدام به ترمیم و رفوی مناطق آسیب دیده می‌کند. رفویی که به راحتی قابل مشاهده نبوده و تمامی نقاط فرش با یکدیگر یکسان و متحدالشکل باشد. قالیشویی مجاز اریکه، از تخصصی‌ترین مراکز رفوگری در سطح تهران است که با بکارگیری کادری مجرب و متخصص، قادر به ارائه رفوی رفع سوختگی فرش به بهترین شکل و نوع آن می‌باشد.

در صورتی که سوختگی نیاز به تعویض نخ داشته باشد، باید الیاف و نخی برای مرمت انتخاب کرد که دقیقاٌ مشابه بوده و از رنگ و جنس یکسان با فرش برخوردار باشد. این کار باعث می‌شود تا کاربرد نخ جدید در فرش به راحتی قابل مشاهده نبوده و دارای ظاهری یکسان با فرش باشد. در صورتی که تار و پود فرش سالم باشد، رفوگر نخ‌های سوخته را از فرش خارج کرده و به وسیله درفش اقدام به جایگزینی نخ‌ها می‌کند. اما در صورتی که تار و پود نیز از بین رفته باشد رفوگر باید عمل غربیله‌گری را انجام داده و مجدداً اقدام با تار و پودکشی کنند.